Банк як контролюючий «орган». Аналіз повноважень та можливих заходів

 

Останнім часом у нашій державі банки перетворились з тих установ, що надає фінансові послуги бізнесу, на ще один контролюючий орган. І це не залежить від назви банку. Банк, з яким компанія довго працювала пліч-о-пліч, може, як виявилось,  паралізувати діяльність підприємства і нанести йому реальну шкоду. Банки почали вимагати надати купу документів (документи про контрагентів підприємства та транзакції, копії первинних бухгалтерських документів та інші).

Такі дії банків, з практики компанії «Кобрін і Партнери», відбувались стосовно різноманітних фірм: виробничих, торгових та таких, які надають послуги для бізнесу, незалежно від обороту і часу діяльності. Ми зіткнулися з цим в процесі супроводження ситуацій, пов’язаних з блокуванням рахунків підприємств на основі необґрунтованих рішень банків відносно підозрілих (на їх точку зору) операцій.

Юристами «КіП» було систематизовано інформацію, яку банк має право вимагати; перелік підстав, якими керуються банки при прийнятті рішення стосовно блокування рахунків; перелік дій, які може вчинити банк.

Вважаємо, що ця інформація буде корисна для підприємців і молодих юристів.

Пропонуємо почати обговорення конкретних дій, які дали можливість відновити керування рахунками у коментарях всім, хто зіткнувся з подібними ситуаціями.

 

Банк як контролюючий «орган».

Аналіз повноважень та можливих заходів


Розділ 1. Критерії для перевірок банками клієнтів та їх операцій

З метою попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Нацбанк рекомендує банкам перевіряти клієнтів на наявність фінансових операцій з ознаками фіктивності (причому як існуючих клієнтів, так і нових). Про це йдеться у листі НБУ від 26.05.2017 р. № 25-0008/37888.

Для практичного запровадження Нацбанк надав у цьому ж листі 15 критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності. Їх перелік наведено у вигляді таблиці.

Таблиця 1.1.

Критерії для перевірок банками клієнтів та їх операцій


з/п
Назва ознаки Зміст ознаки
1. Основний вид діяльності — оптова торгівля 1. Основний вид діяльності клієнта згідно з установчими документами — неспеціалізована оптова торгівля, та/або наявний широкий перелік зареєстрованих видів діяльності, які характеризуються окремою специфікою діяльності.
2. Клієнт найчастіше не є виробником товару, а виступає посередником, зокрема, здійснює купівлю та продаж різних груп товарів.
2. Період існування клієнта Короткий період існування (провадження діяльності), який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, квартал), для уникнення перевірок контролюючими органами.
3. Місцезнаходження 1. Місцезнаходження клієнта відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є адресою, яка є місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб, та/або такий суб’єкт господарювання не знаходиться за місцем державної реєстрації.
4. Офшорний статус засновника/учасника 1. Засновники клієнфта є особами з місцем реєстрації у країні, що має офшорний статус, що може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього клієнта, використовуючи послуги, пов’язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

 

5. Зміни в діяльності 1. Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов’язані із зміною його найменування, структури власності та керівників.
2. Наявні випадки зміни напрямів діяльності клієнта у разі придбання існуючої компанії (у тому числі зі значним обсягом кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) з метою приховання незаконної діяльності.
3. Зміни контрагентів для виплати кредитної заборгованості за товари, роботи, послуги (переуступлення прав вимоги).
4. Зміна обслуговуючого банку безпосередньо після зміни власника та/або керівника.
6. Невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності 1. У штаті клієнта працює одна або декілька осіб.
2. Керівником, бухгалтером та засновником клієнта є одна й та сама особа.
3. Несформований статутний капітал або мінімальний розмір капіталу, наприклад, статутний фонд клієнта не перевищує 10000 грн.
4. Обіг грошових потоків за рахунками клієнта складає мільйони гривень.
5. Мають місце випадки проведення за рахунками таких клієнтів фінансових операцій на суму, що складає мільйони гривень з призначенням «оплата за товар/послуги без ПДВ».
6. Купівля-продаж цінних паперів, емітент яких включений до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності («сміттєві» цінні папери) тощо.
7. «Схемні» розрахунки 1. Кошти за рахунками клієнта після їх зарахування упродовж одного або декількох найближчих днів «транзитом» перераховуються іншим суб’єктам господарювання з різним призначенням платежу, що може свідчити про проведення оплати за товар без фактичної поставки/переміщення товару (безтоварні операції).
2. Вхідний і вихідний залишок за рахунком клієнта є мінімальним та/або нульовим за одночасним проведенням операцій на суми, що складають мільйони гривень протягом дня або декількох найближчих днів.
При цьому за рахунками такого клієнта за короткий період можуть проводитися фінансові операції на суму, що становить мільйони гривень як оплата за різні види товарів, послуг, в тому числі за договорами переуступки боргу/відступлення прав вимоги, фінансової допомоги тощо.
8. Спільний зв’язок діяльності 1. Клієнт та декілька інших суб’єктів господарювання мають спільну адресу електронної пошти, IP-адресу, поштову адресу та/або номери контактних телефонів.
2. Такі суб’єкти господарювання можуть мати спільних керівників та довірену особу, яка проводить фінансові операції в банку.
Крім того, засновник/кінцевий бенефіціарний власник/керівник клієнта може бути одночасно засновником/кінцевим бенефіціарним власником/керівником у багатьох інших компаніях, які в тому числі обслуговуються в банку.
9 Негативна інформація 1. Наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої банком від:
— правоохоронних органів;
— Державної служби фінансового моніторингу України;
— Єдиного державного реєстру судових рішень;
— засобів масової інформації, в тому числі мережі Інтернет;
— юридичних осіб / державних органів.
10. Підроблені документи та неправдива інформація 1. Реєстрація клієнта на підставну (неіснуючу) особу.
2. За підробленими, втраченими або викраденими документами, документами померлих осіб.
3. За неіснуючою (вигаданою) адресою.
4. Наявність в установчих документах неправдивих даних про засновників і керівників клієнта.
11. «Штучне» створення статутного капіталу клієнта «Штучне» створення статутного капіталу клієнта може відбуватися внаслідок проведених «циклічних» фінансових операцій із неодноразового поступового перерахування певної суми коштів з рахунку на рахунок кола юридичних осіб з призначенням платежу «поповнення статутного капіталу».
12. Керівник належить до соціально вразливих верств населення або є особою, яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території 1. Призначення на посаду керівника клієнта особи:
— яка належить до соціально вразливих верств населення (студенти, пенсіонери, тимчасово непрацюючі, знаходяться в декретній відпустці тощо);
— реально існуючого громадянина із специфічним соціальним статусом (малозабезпечені тощо);
— осіб молодого (до 20 років) чи похилого віку (після 75 років);
— яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території (зона АТО, Крим).
13. Надання права управління рахунком іншим особам 1. Надання права управління рахунком третім особам, які не пов’язані з клієнтом (не є посадовими особами, не отримують заробітної плати від нього), на підставі довіреностей.
14. Значний обсяг операцій з готівкою 1.     Проведення клієнтом фінансових операцій з готівкою на мільйонні суми, що не пов’язані з основним видом діяльності клієнта, та/або проведення значної кількості операцій з використанням карткових рахунків.
15. Зовнішньоекономічні розрахунки 1. Новостворена компанія або незначний період діяльності клієнта.
2. Здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними (імпортними) контрактами при наявності інформації з відкритих джерел про невиконання нерезидентом своїх зобов’язань за іншими зовнішньоекономічними договорами.
3. Проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами (експортно-імпортними) на умовах передоплати, за якими не відбулася поставка товарів у визначені у таких договорах строки.

 

При цьому наявність у клієнта одного або кількох критеріїв, що містяться у Переліку, не означає, що фінансові операції цього клієнта є фіктивними. Але у таких випадках банкам рекомендується провести аналіз діяльності такого клієнта на предмет підтвердження або спростування відповідних підозр. При цьому, клієнт може мати як один критерій, так і декілька взаємопов’язаних між собою критеріїв.

Якщо ж наявної інформації недостатньо для здійснення аналізу, банк може звернутися до іншого банку із запитом стосовно наявності або відсутності фактів/інформації, які підтверджують або спростовують відповідні підозри. Банк, що отримав такий запит, надає узагальнену інформацію, що стала відома йому під час вивчення конкретного клієнта, в тому числі щодо наявності або відсутності критеріїв у передбаченому законодавством порядку.

Якщо банк встановив, що клієнт здійснив фінансові операції, які містять ознаки фіктивності, такому клієнту буде встановлено неприйнятно високий ризик та банк зможе використати законодавчо закріплене право відмови в підтриманні ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або встановленні ділових відносин на підставі статті 10 Закону №1702 з наданням відповідної інформації до Державної служби фінансового моніторингу України.[1] [2]

 

Розділ 2. Заходи банків при перевірці клієнтів та їх операцій на фіктивність

Таблиця 2.1.

Заходи банків при перевірці клієнтів та їх операцій на фіктивність

Дії суб’єкта господарювання Заходи банку Підстава (документи) Підрозділ банку, який здійснюватиме перевірку
1.         Вчинення дій, передбачених табл.1.1. (див. вище) 1.     Блокування рахунка на 2 робочі дня включно з днем зупинення. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подовження на  строк до п’яти робочих днів (ст. 17 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

2.     Проведення перевірки

3.     Розірвання договору

4.     Передача отриманих відомостей до Державної служби фінансового моніторингу, правоохоронних органів

1.     Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

2.     ЗУ «Про банки і банківську діяльність»

3.     Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від від 29 липня 2015 р. № 537

4.     Постанова НБУ від 15.08.2016  №369 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”

5.     Лист НБУ від 26.05.2017 № 25-0008/37888 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності»

6.     Обмеження, передбачені РБ ООН або внутрішніми актами банку

7.     Договір з банком:

a.     у  Приватбанку: п.1.1.2.1.22. Договору

        Має місце процедура внутрішнього фінансового моніторингу.

Департамент Ризик- менеджменту, Департамент Внутрішнього Аудиту (УкрСиббанк), підрозділ внутрішнього аудиту, комітет фінансового моніторингу  (ПУМБ)

Спостережна рада, Ревізійна комісія, Підрозділ внутрішнього аудиту (Креді Агріколь Банк)[3]

2.        Здійснення операцій з великою кількістю платежів за незначний проміжок часу (наприклад, 100 платежів за день по 500 грн.)

 

Розділ 3. Інформація, яку банк може вимагати при перевірці клієнтів та операцій[4]

Таблиця 3.1.

Перелік інформації, яку може вимагати банк при перевірці клієнтів та операцій

 

№ з/п № індика- тора Індикатори ризикових фінансових операцій Додаткові документи (інформація) за фінансовими операціями, що мають індикатори Результати проведення аналізу документів (інформації) про фінансову операцію та її учасників
1 2 3 4 5
1 1.1 Обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта 1) інформація/документи щодо визначення фінансового стану клієнта — юридичної особи та фізичної особи — підприємця: фінансова звітність клієнта — юридичної особи та фізичної особи — підприємця (за наявності), що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність), з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
2) інформація/документи щодо визначення фінансового стану клієнта — фізичної особи: декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; податкова декларація (декларація про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків з доходів фізичної особи;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів особи, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про клієнта, його діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
2 1.2 Здійснення переказу коштів в іноземній валюті фізичною особою на суму, що перевищує еквівалент 150000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції (крім операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави; оплати витрат на транспортування хворих; оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу; переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні; переказу пенсій, аліментів; переказу коштів на суму, яка не перевищує 50000 доларів США, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів);
3 2.1 Вид продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав) не є характерним для звичайної діяльності клієнта; 1) документи та офіційна інформація, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансової операції клієнта змісту діяльності клієнта, а також змісту діяльності контрагента;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
4 2.2 Невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента
5 2.3 Фінансові операції, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня(ій) та/або не містять очевидної законної мети»;
6 2.4 Невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності — однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав)
7 2.5 Фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов’язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов’язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема, наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо
8 3.1 За договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони 1) договори, що є підставою для здійснення фінансових операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов’язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки тощо], і документи, що підтверджують здійснення розрахунків за зазначеними договорами;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів;
3) документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання клієнтом зобов’язань за договором);
4) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
5) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
8) визначення умов, підстав та економічної доцільності, за якими здійснюється зміна сторін договору тощо
9 3.2 Фінансові операції за договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки;
на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги в зобов’язанні; стороною, що набула зобов’язання в результаті переведення боргу;
з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог
10 3.3 Наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн
11 3.4 Сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків
12 4.1 Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності 1) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/учасника за фінансовою операцією;
2) договори довірчого управління (трастові договори, трастові декларації);
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
4) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
13 4.2 Учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України»
14 4.3 Банк контрагента за фінансовою операцією включений Національним банком України до переліку іноземних банків, які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій
15 5.1 Виконання зобов’язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення/наміру здійснення фінансової операції 1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, отриманих за основним видом діяльності;
2) фінансова звітність на останню звітну дату, яка підтверджує наявність кредиторської заборгованості у фінансовій звітності клієнта щодо імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено більше ніж два роки до дати платежу або наміру здійснення платежу, з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників фінансової операції. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про клієнта, його діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] тощо
16 6.1 Фінансова операція з повернення іноземному інвестору (далі — нерезидент) дивідендів 1) фінансову звітність клієнта — юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію, додатки до податкової декларації, іншу фінансову звітність), з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
2) інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів;
3) документи, що підтверджують факт сплати податку на прибуток (доходи) нерезидента або є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента, якими можуть бути:
отриманий від клієнта та проаналізований банком пакет документів:
письмове повідомлення клієнта, що містить найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидента виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом;
документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти Національного банку України; подана відповідно до вимог статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України
належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування [у випадку звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента]
або надана клієнтом довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1264 «Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2155/22467.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
8) установлення факту сплати податку на дохід нерезидента з джерелом його походження в Україні або наявність підстав для звільнення від оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства України тощо
17 7.1 Фінансова операція з перерахування клієнтом — постійним представництвом юридичної особи-нерезидента на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво 1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції;
3) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] тощо
18 7.2 Фінансова операція з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав / цінних паперів
19 8.1 Наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо імовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності 1) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;
2) інша інформація/документи про фінансову операцію та її учасників, зокрема інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників фінансової операції.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] тощо

 

 Розділ 4. Перелік додаткової інформації, яку може вимагати банк при перевірці клієнтів та операцій

 

Таблиця 4.1.

Перелік додаткової інформації, яку може вимагати банк при перевірці клієнтів та операцій

 

№ з/п Індикатори ризикових фінансових операцій Додаткові документи (інформація) Результати аналізу документів (інформації)
1 2 3 4
1 Учасником фінансової операції є фізична особа — публічний діяч, особа, близька або пов’язана з публічним діячем 1) декларація про майновий стан і доходи особи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) та/або;
2) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, та/або;
3) податкова декларація (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про її отримання (для нерезидентів України) (за наявності) та/або;
4) довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків із доходів фізичної особи та/або;
5) інша інформація/документи, що підтверджують власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів клієнта, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму;
6) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією. Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
2 Позичальником за кредитним договором / договором позики, сума кредиту/позики за яким перевищує 500000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день надходження до Національного банку України пакета документів), є резидент — фізична особа
3 Зміна позичальника/кредитора на іншу особу (унаслідок переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо) (у випадку, якщо проведення реєстраційних дій за договором ініціює позичальник) 1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо;
2) інформація/документи, що підтверджують стан розрахунків за кредитним договором/договором позики та договором, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності первісного та нового позичальників/первісного та нового кредиторів;
4) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
4 Первісна реєстрація договору / договору позики була анульована (крім випадку анулювання реєстрації кредитного договору/договору позики у зв’язку з неотриманням резидентом-позичальником кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору) 1) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором/договором позики (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції за кредитним договором/договором позики;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
5 Кредитним договором / договором позики передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов’язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в банку 1) договори та/або інша інформація/документи, якими передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов’язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в уповноваженому банку;
2) зовнішньоекономічний договір, згідно з яким здійснюється сплата нерезидентом-кредитором коштів за зобов’язаннями резидента-позичальника перед нерезидентом-експортером;
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента-кредитора і резидента-позичальника.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
6 Відступлення/передавання уповноваженим банком — первісним кредитором нерезиденту — новому кредитору права вимоги за договором про одержання резидентом-позичальником, який не є банком, кредиту в іноземній валюті (у випадку, якщо проведення реєстраційних дій за договором ініціює уповноважений банк — первісний кредитор або уповноважений банк-первісний кредитор разом з нерезидентом — новим кредитором 1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для відступлення/передавання права вимоги;
2) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором та договором про відступлення/передавання права вимоги (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента — нового кредитора та резидента-позичальника;
4) інформація/документи, що надані з метою обґрунтування джерел походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
7 Відступлення/передавання резидентом — первісним кредитором, який не є банком, нерезиденту — новому кредитору права вимоги за договором про одержання резидентом-позичальником, який не є банком, грошових коштів (суми кредиту/позики) в іноземній валюті 1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для відступлення/передавання права вимоги або правонаступництва тощо;
2) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за договорами про одержання грошових коштів (суми кредиту/позики) в іноземній валюті та договорами про відступлення/передавання права вимоги (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності резидента — первісного кредитора, нерезидента — нового кредитора та резидента-позичальника;
4) інформація/документи, що надані з метою підтвердження джерел походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
5) документи/інформація, що підтверджує(ють) наявність реальних фінансових можливостей резидента — первісного кредитора для надання резиденту-позичальнику грошових коштів (суми кредиту/позики) в іноземній валюті.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей учасників фінансової операції проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
8 Відступлення/передавання нерезидентом — первісним кредитором нерезиденту — новому кредитору права вимоги за кредитним договором/договором позики, укладеним з резидентом-позичальником (у випадку, якщо проведення реєстраційних дій за договором ініціює нерезидент — первісний кредитор разом із нерезидентом — новим кредитором) 1) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором/договором позики та договорами, що є підставою для відступлення/передавання права вимоги (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента — первісного кредитора та нерезидента — нового кредитора;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) причини відступлення/передавання нерезидентом — первісним кредитором нерезиденту — новому кредитору права вимоги та очікуваний економічний результат для нерезидента — нового кредитора з урахуванням майбутніх надходжень на його користь (джерел походження коштів, які використовуватимуться для розрахунків за кредитним договором/договором позики). Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
5) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
6) встановлення очікуваного економічного результату для нерезидента — нового кредитора з урахуванням майбутніх надходжень на його користь (джерел походження коштів, які використовуватимуться для розрахунків за кредитним договором/договором позики) тощо

 

Висновки

Змінилась роль банків стосовно бізнеса. Наразі взаємини «банк – ФОП» та «банк – ТОВ» не має характеру надання послуг і по суті банки здійснюють контролюючі функції (ст. 41, 61 Податкового  кодексу України).

На відміну від суб’єктів державного контролю, повноваження яких визначаються одним нормативно-правовим актом (Антимонопольний комітет  України, Державна фіскальна служба України, Державна служба фінансового моніторингу тощо), щодо банку регулювання здійснюється низкою нормативно-правових та підзаконних актів, крім основного Закону.

Вказані критерії охоплюють значний обсяг підприємств на підставі суб’єктивного аналізу. Крім того, результат застосовуваних заходів є дуже жорстким: зупинення діяльності підприємства, заподіяння матеріальної шкоди. До того ж, банки можуть ініціювати заходи контролюючих органів.

Зазначені критерії передбачають дискримінаційні дії, оскільки підставою для проведення перевірки може бути інформація із засобів масової інформації, що дає можливість для маніпуляцій з боку конкурентів у випадку рейдерських дій.

Таким чином, український бізнес вимушений діяти в умовах посиленого контролю з боку нового «фіскального» органу.

 

[1] Для підготовки матеріалів використано текст статті «15 критеріїв для перевірок банками клієнтів на фіктивність». Текст доступний за посиланням: https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/43770

[2] Текст листа НБУ від 26.05.2017 р. № 25-0008/37888 доступний за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v7888500-17

[3] Можливо навести дані лише стосовно тих банків, в яких Статут та інша документація перебуває у вільному доступі.

[4] Інформація в розділі наведена згідно з постановою НБУ від 15.08.2016  №369 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”